fbpx

Sygefravær

 

 

Tro og loveerklæring

Nedenstående formular er din fraværsdokumentation vedrørende fravær fra arbejde grundet sygdom.

Tro og loveerklæringen skal udfyldes senest næstkommende hverdag inden kl. 9.00, også selvom du stadig er syg. Afleveres tro og loveerklæringen ikke rettidigt kan det betragtes som ulovlig udeblivelse og kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Ved alvorlig sygdom tages der en individuel vurdering i samarbejde med sygemeldte.

Erklæringen afgives under ansvar efter straffelovens paragraf § 279, som omhandler bedrageri. Det er således strafbart at angive fx sygdom, som årsag til fraværet, hvis dette skyldes andre forhold. Undertegnede er indforstået med at fremsende lægeerklæring/-attest, såfremt dette kræves af arbejdsgiver.

Når du har udfyldt ovenstående fyldestgørende og sendt din erklæring, vil du herefter modtage en kopi til din egen mail (tjek evt. dit spamfilter). Datostemplingen for mailen er afgørende for om den er modtaget rettidigt.

Fraværsdokumentation

Bekræftelse (Sæt kryds)

11 + 6 =

Adresse:

The Cleaning Company ApS
Ny Banegårdsgade 48
8000 Aarhus C

Cvr: 34075549